Privacy Policy

Myliba Aydınlatma Metni

myliba-privacy-and-policy

İşbu kişisel verilerin korunması ve işlenmesi hakkında aydınlatma metninin amacı, Myliba LTD. (“Myliba”) tarafından web sitesini ziyaretiniz ve kullanımınız hakkında 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) kapsamında sizi aydınlatmaktır.

Sürecimizi aşağıdaki başlıklarda ayrıntılı inceleyebilirsiniz

 

Kişisel Verilerinizin Elde Edilmesi 

Kişisel verileriniz myliba.com web sitesi üzerinden dijital ortamlarda otomatik ya da kısmen otomatik yöntemlerle elde edilmektedir.

Fiziki olarak ilettiğiniz belgeler otomatik olmayan yöntemlerle elde edilmektedir.

Bu elde etme işlemleri, web sitesine girmeniz, formları doldurmanız gibi yöntemlerle gerçekleşir.

...

...

İşlenen Kişisel Verileriniz, İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri 

Web Sitesi Ziyareti Myliba.com web sitesini ziyaretiniz sırasında, IP Adresi, bağlantı zamanı gibi trafik bilgileriniz işlenmektedir. Bu bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi, ziyaretçi kayıtlarının oluşturulması ve takibi, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi ile saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK 5/2a’da belirtilen kanunlarda açıkça öngörülmesi sebebiyle işlenmektedir.

Bireysel Üyelik ve Kullanım Myliba’ya üye olmanız ve kullanımınız esnasında doğrudan sizin tarafınızdan iletilen veya sistem tarafından otomatik olarak işlenen, kimlik, iletişim, müşteri işlem, işlem güvenliği ile eklediğiniz diğer kayıtlar; bilgi güvenliği, hizmet satış sürecinin yürütülmesi, operasyon ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK 5/2c kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası için imzaladığınız kullanıcı sözleşmesine istinaden işlenmektedir. Kurumsal Üyelik ve Kullanım Myliba’ya kurumsal üyelik sırasında kurumsal üye olan firma temsilcisinin kimlik, iletişim, hukuki işlem ve temsil ettiği firmaya ilişkin bilgiler bilgi güvenliği, hizmet satış sürecinin yürütülmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, operasyon ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK 5/2c kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası için imzaladığınız kurumsal kullanıcı sözleşmesine istinaden işlenmektedir. Ayrıca şahış şirketlerinin kurumsal üyeliklerinde fatura kayıtları da finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi amacıyla hukuki yükümlülük sebebiyle işlenir. Ancak kurumsal üyelik kapsamında işlenen firmanın yetkilendirip hesap açtığı üyeler, çalışanlar ve diğer kişiler açısından Myliba yalnızca veri işleyen olup, ilgili firma veri sorumlusudur. Bu kapsamdaki kişisel verilerin işlenmesinden ilgili veri sorumlusu münferiden sorumludur. Eğitim ve Sertifika Programlarına Katılım Eğitim ve sertifika programlarına başvuran katılımcıların kimlik, iletişim, mesleki deneyim ve eğitim programı dahil müşteri işlem bilgileri ile işlem güvenliği kayıtları, hizmet satış sürecinin yürütülmesi, muhasebe ve finans süreçlerinin yürütülmesi, operasyon ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK 5/2c kapsamında sözleşmenin kurulması ve ifası için hizmet sözleşmesine istinaden işlenmektedir. Talep-Şikayet Takibi ve İletişim Myliba web sitesinde yer alan iletişim formu, e-posta ve diğer kanallar ile bize bildirdiğiniz konu, talep ve şikayetler, kimlik ve iletişim bilgileriniz ile birlikte; Hizmet satış sonrası destek hizmetlerinin yürütülmesi, talep / şikayetlerin takibi ve saklama ve arşiv faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla KVKK Md.5/2e'de öngörülen bir hakkın tesisi kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ile KVKK Md.5/2f'deki ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması sebepleriyle işlenmektedir. Pazarlama Süreçleri Myliba’dan ticari elektronik ileti almak veya kampanya ve promosyonlar hakkında bilgi almak istemeniz halinde kimlik, e-posta adresi, telefon numarası, iletişim kanalı ve iletişim izni bilgileriniz; reklam/kampanya süreçlerinin, iletişim faaliyetlerinin, ürün ve hizmetlerin pazarlama süreçlerinin, pazarlama analiz çalışmalarının ve saklama faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla, KVKK Md5/1’de öngörülen açık rızanıza istinaden işlenmektedir. Bu kapsamda verdiğiniz açık rıza, 6563 sayılı Kanun kapsamında ticari elektronik ileti alımına ilişkin bir onayı içerir. Verdiğiniz açık rızayı her zaman geri alabilirsiniz.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması 

Kişisel verileriniz KVKK Md.28/1 çerçevesinde talep edilmesi halinde aydınlatma yükümlülüğü olmadan ve açık rızanız aranmadan ilgili makamlara aktarılabilir. Bunun dışında öngörülemeyen durumlarda da kişisel verileriniz kanunlarda açıkça belirtilmiş durumlarda talep edilmesi halinde kanunlarda belirtilen kamu kurumlarına (Bakanlıklar gibi idari makamlara) kanunda öngörülen amaç ve sınırlamalar dahilinde aktarılabilir.

Kişisel verileriniz, aydınlatma yükümlülüğü olmayan ve açık rızanızı gerektirmeyen yasal yükümlülüklerimizin dışında kişisel verileriniz, güvenli şekilde barındırılması ve yedeklenmesi amacıyla veri saklama tedarikçilerimize aktarılmaktadır. Barındırma tedarikçimizin sunucuları Frankfurt, Almanya’da bulunduğundan, Türkiye’de yerleşik kullanıcıların kişisel verileri üye kaydı sırasında KVKK Md9/1 kapsamında verdiği açık rıza kapsamında yurt dışına aktarılmaktadır.

Myliba kullanımı sırasında kendi isteğinizle başka kullanıcılar ile kişisel veri paylaşabilirsiniz. Bu kapsamdaki aktarımlar sizin sorumluluğunuzdadır. Myliba bu işlemler için yalnızca altyapı sağlamaktadır.

İletişim onayı vermeniz takdirde bu onaya ilişkin kimlik, iletişim ve onay bilgileriniz faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi amacıyla KVKK Md.5/2ç'deki veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması sebebiyle gerektiği hallerde ilgili kamu otoritelerine bildirilebilir.

Daha önce verdiğiniz iletişim onaylarını Myliba.com üyesiyseniz profilinizden yönetebilirsiniz.

...

...

Kişisel Verilerinizle İlgili Haklarınız

İlgili kişiler kişisel verilerine ilişkin haklarını kullanmak için öncelikle veri sorumlusuna başvurmak zorundadırlar. Kanunun 14'üncü maddesine göre Kişisel Verileri Koruma Kurulu'na doğrudan şikâyette bulunulamaz.

Kanun uyarınca kişisel verilerinizle ilgili Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, Düzeltme ve silme işlemlerinin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme Haklarınızı veri sorumlusuna yani bize başvurarak kullanabilirsiniz.

       (i) compliance with statutory disclosures to public authorities;

       (ii) compliance with archiving obligations.

(b) Conclusion or performance of a contract with you.

(c) Protection of rights and interests protected by law, particularly in respect of resolution of any and all disputes, particularly for the purpose of court or other disputes.

Veri Sorumlusuna Başvuru Yöntemi 

Başvurunuzu Maslak Mah. AOS 55 SK. 42 MASLAK Plaza B Blok No:4 İç Kapı:542 PK: 34398 Sarıyer/İstanbul adresine yazılı olarak veya sistemlerimizde size ait görünen e-posta adresinizi kullanarak privacy@myliba.com adresine e-posta göndererek gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru yapılırken uyulması gereken usul ve esaslar hakkındaki daha detaylı bilgiye Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" ile ulaşabilirsiniz.

(a) customer care; these are activities that do not stand for performance of a contract or another legal framework of personal data processing, and include the following: (i) market research;(ii) monitoring of client actions on our Company’s website in connection with the offered services;

(b) offering of products and services; in particular, this includes distribution of information, offering of products and services of our Company and other parties, including product and service offers targeted at particular clients, all via various channels, such as by mail, electronic means (including electronic mail and messages sent to mobile devices via a telephone number), or by telephone, via a website. To a certain extent, in these cases, our Company is also entitled to offer products and services to clients without obtaining their consent; if implied by the law, you will be informed in this regard about your right to express your disagreement with any further offering of products or services. In this regard, your personal data may also be forwarded to third parties for the purpose of distribution of information and offering of products and services of such third parties. More details are provided below in these Principles.

Term of Personal Data Processing 

Our Company processed personal data of clients only for a time necessary with regard to the purpose of processing. From time to time we evaluate existence of the need to process certain personal data required for a particular purpose. Once we detect that the data are no longer required for any of the purposes, for which they have been processed, we destroy the data. However, in respect of certain purposes of personal data processing, we have internally evaluated the usual term of usability of personal data, after expiration of which we most carefully assess the need to process such personal data for the particular purpose.

Recipients of Personal Data 

Your personal data are made available particularly to our Company’s employees in connection with performance of their professional duties requiring work with personal data of clients, however only to an extent necessary in the particular case and in compliance with all security measures.

In addition, your personal data are disclosed to third parties participating in the processing of personal data of our Company’s clients, or, such personal data may be made available to them on other grounds in line with the law. Before any disclosure of your personal data to a third party, we always enter into a written agreement with the third party to stipulate the processing of personal data in a way to contain the same warranties in respect of personal data processing as adhered to by our Company in line with its statutory obligations.

(a) In accordance with applicable legislation, our Company is entitled, or directly, without your consent, obliged to disclose your personal data to:

     (I) relevant state authorities, courts and law enforcement authorities for the purpose of performance of their obligations and for the purpose of enforcement of judgment;

     (II) other parties to an extent stipulated by legislation, such as to third parties for the purpose of collection of our receivables from clients.

 (b) Subject to your consent entitling us to dispose with information representing the personal data to the relevant extent, we also disclose your personal data to Myliba LTD. for the purpose of distribution of information, offering of products and services of our Company, protection of rights and interests of our Company and customer care.

Transfer of Personal Data to Foreign Countries 

Your personal data is processed by our provider, whose servers are located on German soil, and transferred to other countries where the European Union are seated and shares the same standard of personal data protection as the EU (eg.UK, Switzerland).

Company as a processor of personal data 

In certain cases, our Company also handles client personal data by authorization of another party (another controller). In terms of members, employees and other persons authorized and opened by the company processed within the scope of corporate membership, Our Company is only the data processor and the relevant company is the data controller. The relevant data controller is exclusively responsible for the processing of personal data within this scope. For detailed information, it is always necessary to contact the particular administrator (Company the data controller) of personal data, unless our Company is authorized to provide information in the particular case.

Your Right to Ask for Access to Personal Data and Rights 

If you ask us for information related to the processing of your personal data, we will provide you with all information about the data we process about you without undue delay. For providing this information, we are entitled to claim reasonable compensation of cost incurred in order to provide the information.If you find out or think that our Company or a third party participating in the processing of data processes your personal data in conflict with the protection of your private life and/or in conflict with the law, in particular if your personal data are inaccurate, you may:

(a) request explanation from our Company or the third party participating in the processing of data;

(b) request remedy of the defective state; in particular, you may request correction or amendment of the personal data; if needed, the data will be temporarily blocked or destroyed.

If we find your request legitimate, our Company or the third party participating in the processing of data will remove the defective state free of charge and immediately.

Contact Information

Myliba LTD

Suite E2631, 82a James Carter Road,

Mildenhall, Suffolk, IP28 7DE

United Kingdom

privacy@myliba.com

tr_TRTurkish