OKR Akademi

OKR ve Kültür Akademisi

İşbirliğine dayalı, amaç birliği sağlanmış, insan odaklı yüksek performans kültürü yaratın

90.5 %

Eğitim Memnuniyeti

10 Yıl

Danışmanlık ve Saha Tecrübesi

Geleceğin işyerini birlikte tasarlayalım!

Yüksek performanslı ekipler istekli, bağlı ve yetkin çalışanlar ile mümkün!

Tek başına OKR yazmayı öğrenmek yetmiyor. Bu çalışanların en büyük ihtiyacı insan odaklı, işbirliği ve amaç birliği sağlanmış bir çalışma ortamı...Peki bu ortamı nasıl dizayn edecek ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline getireceksiniz?

Hiyerarşinin olmadığı işbirliği kültüründe bilgiyi, deneyimi paylaşan, otonom ekipler için çalışanların önce kendilerine, sonra sürece liderlik etmelerini sağlayarak.

Şeffaf ve çevik yeni nesil hedefleme protokolleri ile amaç birliği oluşturarak .OKR ve CFR metodunu öğrenip kurumunuzda uygulayarak.

İnsanı odağına alan kurumsal sistemler kurup, işe alım, performans, eğitim, ödül ve ücret gibi süreçleri Motivasyon 3.0 teorisi temelinde yeniden inşaa ederek.

OKR ve Kültür Akademisi
Eğitim Programı

99 saatlik eğitim programı ile "OKR ve Kültür Koçu" sertifikası alın.

Şirketinizin OKR ve Kültür değişim koçu, kolaylaştırıcı ve mümkün kılıcı insan ve kültür profesyoneli olun!

 • Özkaynaklarını farketmek ve iş süreçlerinde kullanmak

 • Koçluk zihniyeti oluşturmak
 • GROW koçluk modelini uygulamak
 • Pozitif yönde harekete geçiren sorular sormak
 • Koçluk duruşuyla etkili geri bildirim ve takdirde bulunmak
 • Değerlerle işe anlam kazandırmak
 • Demo, vaka ve araçlarla konuları içselleştirmek
 • 33 saat teorik eğitim, demo ve vaka çalışmaları PCC seviyesi sertifikalı Myliba Koçları tarafından uygulanır
 • Vizyon ve stratejiyi anlamak ve yaymak
 • İşbirliğine dayalı birbirine bağlı hedef belirleme protokolü OKR kurallarını anlamak ve uygulamak - Eğitim ve Atölye çalışması
 • Hedef belirleme atölyelerini yönetmek
 • En iyi OKR Uygulama örneği - Yayılım vaka çalışması
 • Anlamlı ve sürekli görüşmeler ile OKR'ler / one-on-one kuralları
 • OKR best practice- One-on-one vaka çalışması / 360 ve işe odaklı geri besleme ve takdir
 • En iyi OKR uygulama örneği / Geri besleme ve takdir vaka çalışmaları
 • 33 saat teorik eğitim, workshop ve vaka çalışmaları PCC seviyesi sertifikalı Myliba OKR Koçları tarafından uygulanır
 • Motivasyon 3.0 ve 4.0 teorileri ve iş ortamında uygulama örnekleri
 • En iyi uygulama sunumları ve değerler atölyesi
 • Performans gelişim süreci en iyi uygulama sunumları
 • Çalışan ilişkileri ve koçluk atölyesi
 • Ücret ve ödüllendirme atölyesi
 • İnsan analitikleri ve kararlarda doğru kullanımı eğitim ve atölyesi
 • 33 saat teorik eğitim, vaka çalışmaları, best practice sunumları ve atölye çalışmaları PCC seviyesi insan ve Kültür Danışmanları tarafından uygulanır

Kimler Katılmalı!

Çalışan istekliliğini ve bağlılığını artırmak, yenilikçi ve çalışan odaklı kültür geliştirmek isteyen liderler

Hiyerarşiyi azaltmak, otonom ekipler kurmak, kendine ve sürece liderlik etmek isteyen profesyoneller

Yeni nesil insan ve kültür uygulamalarını öğrenmek veya kurumuna taşımak isteyen, insan kaynakları profesyonelleri

tr_TRTurkish