Myliba Kullanıcı Sözleşmesi

MYLIBA KULLANICI SÖZLEŞMESİ

myliba-privacy-and-policy

1. TARAFLAR

İşbu Myliba OKR ve Kültür Yönetim Sistemi Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”),

1.1. www.myliba.com internet sitesinin (“Site”) faaliyetlerini yürüten Myliba LTD (“Myliba”) ile

1.2. myliba.com internet sitesine üye olan ve kullanan kişi (“Kullanıcı”)

arasında akdedilmiştir.

 

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU

2.1. Sözleşme’nin konusu Myliba OKR ve Kültür Yönetim Uygulaması’nın (“Portal”) Site üzerinden Kullanıcı’ya sunulmasına, Kullanıcı’nın Portal’dan faydalanmasına ilişkin koşul ve şartlar ile tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

3. HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER

3.1. Myliba yalnızca Portal’a ilişkin altyapıyı sağlamakta olup Portal’da oluşturulan ve paylaşılan içeriğe ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.2. Myliba, Portal’da güncellemeler yapma, Portal’ın yeni sürüm, yayın, genişletilmiş biçimlerini yayınlama, Portal’a yeni özellikler ekleme veya mevcut özellikleri kaldırma hakkına sahiptir.

3.3. Myliba, Kullanıcı’nın bilgilerini hukuki bir yükümlülüğü kapsamında gerekmesi, yasal olarak yetkili merciler tarafından talep edilmesi veya Myliba’nın haklarını korumak için gerekli olması gibi hallerde, hukuki danışmanları ile yetkili kurumlarla paylaşabilir.

3.4. Kullanıcı, sonradan kendisi veya temsil ettiği kurum adına kurumsal hesap veya paket satın alması ya da kurumsal bir hesap tarafından kurum için verilen yetkilendirmeyi kabul etmesi durumlarında; kurumsal hesap kapsamındaki herhangi bir işlemden dolayı Myliba’nın sorumlu olmayacağını, tek sorumlusunun ilgili kurum olacağını kabul eder.

3.5. Kullanıcı, Portal’a üye olurken verdiği bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde, söz konusu bilgileri derhal güncelleyeceğini kabul eder. Bu bilgilerin eksik veya gerçeğe aykırı olarak verilmesi ya da güncel olmaması nedeniyle Portal’a erişim sağlanamamasından veya Portal’dan faydalanılamamasından Myliba sorumlu değildir.

3.6. Kullanıcı, Portal’da oluşturulan içeriklerin hukuka uygun olduğunu, içeriklerin herhangi bir hak ihlaline sebep olmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.

3.7. Kullanıcı, Myliba üzerinde oluşturduğu şifreyi başka kişi ya da kuruluşlara veremez, Kullanıcı’nın söz konusu şifreyi kullanma hakkı ve şifrenin gizliliğinin ve güvenliğinin sağlanması yükümlülüğü bizzat kendisine aittir. Şifrenin yetkili olmayan bir kişi tarafından kullanılması, kaybolması veya el değiştirmesi nedeniyle kendisinin, üçüncü kişilerin uğradığı zararlardan münhasıran sorumlu olduğunu, bu durumda meydana gelen zararlardan Myliba’nın sorumlu olmayacağını kabul eder.

3.8. Site ve Portal’ın virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için mevcut imkanlar dahilinde tedbir alınmıştır. Bunun yanında nihai güvenliğin sağlanması için Kullanıcı’nın kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korunmayı sağlaması gerekmektedir.

3.9. Kullanıcı’nın Portal’ı kullanımından doğan her türlü yasal, idari ve cezai sorumluluk Kullanıcı’ya aittir. Myliba Kullanıcı’nın Portal üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler ve/veya işbu Sözleşme ve yasaya aykırı eylemleri neticesinde Kullanıcı ve üçüncü kişilerin uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Bu kapsamda Myliba’ya yöneltilecek her türlü talep ile Myliba’nın Kullanıcı’nın eylemlerinden kaynaklanan zararları ilk talepte ödenmek üzere Kullanıcı’ya rücu edilecektir.

 

4. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

4.1. Portal içerisindeki görsel ve tasarımlar, yazılar, logolar, grafikler de dahil olmak üzere, Myliba’ya ait sistemler ve Portal’ın tüm mali, manevi ve ticari hakları Myliba’ya aittir. Myliba, Kullanıcı’ya Portal üzerinde Sözleşme süresi ile sınırlı, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı (basit lisans) vermeyi kabul etmekte olup Kullanıcı’ya tanınan bu sınırlı kullanım hakkı Myliba’ya karşı, Myliba’nın başkalarına lisans verme hakkı başta olmak üzere diğer tüm haklarını serbestçe kullanmasını sınırlayacak şekilde yorumlanamaz.

4.2. Kullanıcı, Portal’ı yalnızca işbu Sözleşme’de belirtilen kapsamda kullanacak olup, bu hakkı ödünç veremez, kendisine temin edilen lisans kapsamında kiralama gibi bedelli veya bedelsiz, hiçbir şekilde üçüncü şahısların (kişi, kurum, kuruluş Kullanıcı vb.) yararına sunamaz, kullandıramaz. Bu kapsamda Myliba tarafından Portal kapsamında kullanılan bilgi, içerik ve/veya yazılımın kopyalanması, çoğaltılması ve/veya işbu Sözleşme kapsamında belirlenen faydalanmanın ötesinde kullanılması, dağıtılması, işlenmesi kesinlikle yasaktır. Ayrıca Kullanıcı’nın Portal veya Myliba sistemlerinin güvenliğini tehdit edebilecek ve/veya Portal, Myliba ve diğer kullanıcılara zarar verebilecek eylemlerde bulunması, Portal’ın ve Portal’a ait diğer yazılımların çalışmasını veya diğer kullanıcıların Portal’dan faydalanmasını engelleyebilecek herhangi bir girişimde bulunması, bu sonuçları verecek şekilde sisteme veya Portal’a orantısız yük bindirmesi; Portal’ın kaynak kodlarına veya Myliba’nın sistemlerine yetkisiz bir şekilde erişmesi, bu bilgileri kopyalaması, silmesi, değiştirmesi ya da bu yönde denemeler yapması; Portal’ın çalışmasını engelleyecek yazılımlar kullanması, kullanmaya çalışması veya her türlü yazılım, donanım ve sunucuların çalışmasını aksatması, bozulmasına yol açması, tersine mühendislik yapması, saldırılar düzenlemesi, meşgul etmesi veya bunlara sair surette müdahale etmesi, Myliba sunucularına erişim sağlamaya çalışılması kesinlikle yasaktır.

4.3. Kullanıcı, yukarıda anılan yöntemlerle yahut sair şekillerde Myliba ve Portal ile rekabet etmeyeceğini, bu amaçla hareket eden üçüncü taraflara destek vermeyeceğini kabul eder.

 

5. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

5.1. Kullanıcı şirket, kurum veya organizasyona bağlı olarak üye olması halinde, işlenen tüm kişisel verileri ile ilgili şirketin veri sorumlusu olduğunun kendisine bildirildiğini kabul eder.

5.2. Kullanıcı, üçüncü kişilerin kişisel verilerini hukuka aykırı olarak işlemeyeceğini, üçüncü kişilerin verilerinin Portal üzerinde işlenebilmesi için gerekli tüm izin ve bilgilendirme faaliyetlerini yasalara uygun şekilde yerine getirdiğini taahhüt eder. Kullanıcı, Myliba’nın sunucularının Frankfurt, Almanya lokasyonunda olduğunu bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

 

6. SORUMLULUKLARIN SINIRLANDIRILMASI

6.1. Myliba, Portal’ı “Olduğu Gibi” sağlamakta olup Portal’ın hatasız, kusursuz, kesintisiz, mükemmel olduğu veya Kullanıcı’nın kendine özel ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağı şeklinde bir iddia veya taahhütte bulunmamaktadır. Myliba, Kullanıcı’nın (i) Portal’ı kullanması, kullanmaması ya da yanlış kullanması veya Sözleşme’de belirtilen taahhüt ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi sebebiyle ortaya çıkacak doğrudan veya dolaylı zararlardan, her türlü kar kaybı, veri kaybı, iş kaybı, itibar kaybı, beklenen tasarrufun kaybı, işin kesintiye uğraması gibi her türlü maddi, manevi ve mali zararlardan, üçüncü bir tarafça yapılabilecek tazminat taleplerinden; (ii) tüm donanım, sistem yazılımı/diğer yazılımlar ve ağ ilişkili işlevden ve bu nedenle ortaya çıkacak arızalardan; (iii) iletişim ağı (network), internet bağlantısı, bağlantı hatalarından; (iv) Portal üzerinde Kullanıcı, üçüncü kişiler tarafından gerçekleştirilecek her türlü değişiklik, güncelleme ve benzeri çalışmalardan; (v) voltaj dalgalanmalarından, batarya ve elektrik kesilmelerinden, virüs bulaşmasından ve benzeri çevresel faktörlerden doğacak zararlardan sorumlu değildir.

6.2. Myliba, uygulanacak hukukun izin verdiği ölçüde, kar kaybı, şerefiye ve itibar kaybı dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın Portal’ın kullanımı neticesinde meydana gelen hiçbir dolaylı, özel, arızi, cezai zarardan sorumlu olmayacaktır. Kullanıcı Portal kapsamında oluşturulan içeriklerin, yetkilerin ve Portalun kullanımına ilişkin diğer süreçlerin ilgili mevzuata uygun olmasından, Kullanıcı’nın ilgili mevzuatta öngörülen yükümlülükleri yerine getirmesinden, üçüncü kişilerin oluşturulan içerikler ve Portal’ın kullanımı ile ilişkili her türlü iddia ve taleplerinden münhasıran sorumlu olup bu kapsamda Myliba’ya herhangi bir iddia veya talep yöneltemeyecektir. Myliba, işbu Sözleşme kapsamında ticari elverişlilik, belli bir amaca veya kullanıma uygunluk veya ihlalin söz konusu olmamasına ilişkin olarak açık veya zımni herhangi bir taahhütte bulunmamaktadır. Myliba’nın işbu Sözleşme kapsamında Kullanıcı nezdinde doğabilecek herhangi bir zarardan herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

6.3. Kullanıcı, Portal’da oluşturulan içerikten, bu içeriğin ve Portal’ın kullanımından münhasıran sorumludur. Kullanıcı, içerikler, hizmet, fikri mülkiyet ihlalleri ve Portal’ın kullanımına ilişkin olarak üçüncü kişi ve kurumlar tarafından iletilebilecek her türlü iddia ve talepten (yargılama masrafları ve avukatlık ücretleri de dahil olmak üzere) Myliba’yı beri kıldığını kabul eder.

6.4. Kullanıcı, Portal üzerinden sunulan içeriklere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Myliba’nın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Myliba’nın Portal’ın herhangi bir cihaz ya da web tarayıcı ile uyumlu olduğuna dair bir taahhütte bulunmadığını, Portal’ın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

 

7. SON HÜKÜMLER

7.1. Myliba işbu sözleşmeyi her zaman tek taraflı olarak fesih edebilir. Bireysel kullanıcılar ise her zaman hesaplarını kapatabilirler. Kurumsal kullanıma ilişkin şartlar saklıdır. Bireysel kullanıcıların hesaplarını kalıcı olarak kapatmayı tercih etmesi halinde, yasal olarak saklanması gereken veya Myliba’nın haklarını veya menfaatlerini korumak için saklaması gereken kayıtlar dışında tüm kayıt ve içerik imha edilir.

7.2. Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflardan herhangi biri işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle sorumlu tutulamaz. Mücbir sebep; doğal afet, isyan, savaş, grev, lokavt, telekomünikasyon altyapısından kaynaklanan arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır. Mücbir sebep süresince tarafların edimleri askıya alınacaktır.

7.3. Myliba, işbu Sözleşme’nin koşullarını, Kullanıcı’ya e-posta ile bildirimde bulunmak kaydıyla değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, Kullanıcı’ya e-posta aracılığıyla yapılan bildirim ile Kullanıcı bakımından bağlayıcı olacaktır. Kullanıcı’nın ilgili değişiklik, güncelleme veya iptali kabul etmemesi halinde, Kullanıcı üyeliğini sonlandırabilir.

7.4. İşbu sözleşmeye ilişkin ihtilaflarda İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

7.5. Kullanıcı’nın, Portal’ı kullanmaya başlamak için myliba.com üzerinde sunulan formu doldurup işbu Sözleşme’yi onaylaması Kullanıcı’nın işbu Sözleşme’yi okuduğu ve kabul ettiği anlamına gelir. İşbu Sözleşme Kullanıcı’nın Sözleşme’yi onaylaması ile akdedilmiş ve karşılıklı olarak yürürlüğe girmiştir.

en_USEnglish